Llengua de Signes/Sign Language

SIGNE


Us donam la benvinguda a SIGNE, l’espai del LICLE dedicat a l’estudi i promoció de la llengua de signes a les Illes Balears. Part de la tasca investigadora del LICLE se centra en l’estudi de les llengües de signes que es fan servir a cadascuna de les Illes Balears.

La UIB, a través del LICLE, té un conveni col·laboració amb la Federació de Persones Sordes de les Illes Balears.

Contribució Títol i autor
Treball Final de Grau. Experiències d’infants CODA en l’àmbit familiar, escolar i social. Ariadna Balufo. TFG 2019-2020
Treball Final de Grau. Per què el sistema de comunicació bimodal pot ser útil per a persones no sordes: el cas de la síndrome de Down. Sílvia Bisbal. TFG 2019-2020
Treball Final de Grau. Estudi pilot de la capacitat comunicativa d’un infant CODA. Cristina Cebollada. TFG 2019-2020
Transferència. Xerrada L’enfocament de la lectoescriptura en casos de sordceguesa.

V Jornada: Inclusió educativa de l’alumnat sord

Ariadna Monjo i L. Barceló-Coblijn.

Maó, 19 de novembre de 2019

Transferència. Assessorament Proves de reconeixement de nivell de competència en llengua de signes.

Projecte social de la FSIB finançat per Fundació Guillem Cifre de Colonya

L. Barceló-Coblijn. 2019

Treball Final de Grau Tècniques docents de lectoescriptura en situacions de desenvolupament atípic.

Ariadna Monjo Oliver. TFG 2018-2019

Conferència Llengües de signes, llenguatge i gramàtica: elements per reflexionar en la pràctica educativa.

Gemma Barberà. UPF. 25 de març de 2019

Cinema i llengües de signes “The shape of water” de Guillermo del Toro. Visualització del film i tertúlia dins del Cicle de Lingüística i Llengües. 18-desembre-2018, UIB.

Presentació del film: L. Barceló-Coblijn

Conveni de col·laboració Conveni de col·laboració entre la UIB i la FSIB. L’acord es duu a terme a través del LICLE.

4 de desembre de 2018

Col·laboració radiofònica Les llengües de signes a les Illes Balears. Programa Aldia IB3. 2 d’agost de 2018

L. Barceló-Coblijn

Xerrada “Les llengües de signes, les nostres llengües”. Discurs per al dia internacional de les llengües de signes.

L. Barceló-Coblijn

Treball Final de Grau Estudi sobre coneixement lingüístic de la població sorda de les Illes Balears.

Catalina Jaume Martín. TFG 2017-2018.

Article Aproximació Sociolingüística a la llengua de signes a les Illes Balears. Llengua, societat i comunicació, núm.16: 1-10