Estudiants/Students

T’INTERESSA:

El LICLE va signar dia 13 d’abril de 2018 un conveni amb la UIB per a la realització de pràctiques acadèmiques curriculars i extracurriculars d’estudiants de grau i postgrau de títols oficials i propis de la UIB. Els estudiants interessats en aquestes pràctiques podran prendre part de l’estudi científic del llenguatge i col·laboraran amb els membres del laboratori.

 

 

Estudiants de doctorat/màster

(Phd., Ma. students)

  • Marga Palmer Riera  (Estudianta de doctorat (Ph.D.)). Williams syndrome, language and cognition.
  • Clara Soberats (estudianta Ma, 2016-2017). CHL1 gene and language

Tècnic, estudiants col·laboradors (Technicians; collaborator students)

  • Elisa Fernández (estudianta col·laboradora 2018-2019)
  • Miquel Roig (estudiant col·laborador 2018-2019)
  • Jordi Hoyos (estudiant col·laborador 2017-2019)
Alumnes de Pràctiques Currriculars i Extracurriculars

2018-2019

  • Marija Šop (ERASMUS-Grau de Llengua i Literatura Espanyoles: Serbian language and syntactic networks )
  • Mihajlo Sedlarević (ERASMUS-Grau de Llengua i Literatura Espanyoles: Serbian language and syntactic networks )
  • Marijana Svabic (ERASMUS-Grau de Llengua i Literatura Espanyoles: Serbian language and syntactic networks )