Estudiants/Students

T’INTERESSA:

El LICLE va signar dia 13 d’abril de 2018 un conveni (849) amb la UIB per a la realització de pràctiques acadèmiques curriculars i extracurriculars d’estudiants de grau i postgrau de títols oficials i propis de la UIB. Els estudiants interessats en aquestes pràctiques podran prendre part de l’estudi científic del llenguatge i col·laboraran amb els membres del laboratori.

Estudiants de doctorat/màster  
(Phd., Ma. students)

Marga Palmer Riera. Phd st.Williams syndrome, language and cognition.
Clara Soberats (Ma. st., 2016-2017). CHL1 gene and language.
Estudiants col·laboradors
(collaborator students)

Antoni Caldentey Gelabert (2019-2020)
Elisa Fernández (2019-2020).
Miquel Roig (2018-2019).
Jordi Hoyos (2017-2019).
Pràctiques Currriculars i Extracurriculars

2019-2020
Ana Serrano Moreno (Grau de LLE).

2018-2019
Marija Šop (ERASMUS-LLE ).
Mihajlo Sedlarević (ERASMUS-LLE ).
Marijana Svabic (ERASMUS-LLE ).