Maria del Mar Vanrell Bosch

Actualment sóc ajudanta doctora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears. Vaig obtenir la meva llicenciatura en Filologia Catalana en 2003 i després he treballat durant dos anys com a professora associada a la Universitat Autònoma de Barcelona. En setembre de 2006 vaig defensar la meva tesi de màster en Lingüística General a la Universitat Autònoma de Barcelona i al setembre de 2011, la meva tesi doctoral a la mateixa universitat. Des d’octubre de 2011 a setembre de 2013 vaig fer feina com a investigadora postdoctoral a la Alliance 4U a la Universidad Autónoma de Madrid com a part del grup SINTECOM. Llavors d’aquest període vaig treballar com a investigadora postdoctoral/instructora des de 2013 a 2016 a l’Institut für Romanische Philologie de la Freie Universität Berlin.

Trobareu més informació sobre la meva recerca al meu lloc web.

Currently I am an assistant professor at the Departament de Filologia Catalana i Lingüística General of the Universitat de les Illes Balears. I received my Bachelor’s Degree in Catalan Philology at the Universitat de les Illes Balears in 2003 and then I worked for two years as an associate lecturer at the Universitat Autònoma de Barcelona. In September 2006 I defended my Master’s thesis in General Linguistics by the Universitat Autònoma de Barcelona and in September 2011, my Ph.D. dissertation at the same University. From October 2011 to September 2013 I worked as a postdoctoral researcher Alliance 4U at the Universidad Autónoma de Madrid as part of the SINTECOM group. After this period, I worked as a postdoctoral researcher/instructor from 2013 to 2016 at the Institut für Romanische Philologie of the Freie Universität Berlin.

See more about my research in my website.