Conveni amb la UIB per a pràctiques acadèmiques curriculars i extracurriculars

El LICLE ha signat dia 13 d’abril de 2018 un conveni amb la UIB per a la realització de pràctiques acadèmiques curriculars i extracurriculars d’estudiants de grau i postgrau de títols oficials i propis de la UIB.

Els estudiants interessats en aquestes pràctiques podran prendre part de l’estudi científic del llenguatge i col·laboraran amb els membres del laboratori.

Xerrada: Dr. Michael Tyler

 

Títol: ‘How do infants and adults segment words from continuous speech?’

Ponent: Dr. Michael Tyler (Western Sydney University, Australia).

Lloc: Edifici Antoni Maria Alcover Sureda

Dia: 20 de Febrer

Hora: 15 hores

Xerrada: Maria del Mar Bassa Vanrell

La Dra. Maria del Mar Bassa Vanrell farà una xerrada a la UIB:

Títol: Scalar and inferential reasoning about time and space.

Dia: dilluns 18 de desembre

Lloc: Ramon Llull , Aula 11.

Hora: 9:00-10:30

La Dra. Maria del Mar Bassa Vanrell fou estudiant de la UIB, on es graduà en Estudis Anglesos. Actualment és professora als Estats Units d’Amèrica al Wellesley College, US. El seu camp d’especialització és la semàntica formal, interfície sintaxi-semàntica i la pragmàtica.

Dues conferències sobre variació i canvi lingüístics

Dimarts dia 19 de desembre de 2017

Hora: 16.30 h

Lloc: aula 4

Francesc Torres-Tamarit (CNRS, Université Paris 8, UMR 7023): L’estructura mètrica de les seqüències de verb seguit d’enclítics pronominals en balear

Les seqüències formades per un imperatiu o un infinitiu seguits d’un o més enclítics pronominals es caracteritzen per un desplaçament d’accent cap a la dreta en mallorquí, menorquí i formenterer, però no en eivissenc. Entre els subdialectes que mostren desplaçament accentual, l’estructura mètrica que en resulta no és uniforme: en mallorquí, l’accent és sempre final (compra-l’hí, compra-lá), en menorquí i algunes subvarietats del mallorquí, l’accent pot ser final o penúltim (compra-l’hí, comprá-la), i en formenterer l’accent sempre és penúltim si la seqüència acaba en vocal i final si la seqüència acaba en consonant (comprá-l’hi, comprá-la, comprá’l, compra-mé’l). A banda de presentar una descripció detallada de les dades, en aquesta presentació s’introduiran els aspectes bàsics de la fonologia prosòdica i mètrica i de la Teoria de l’Optimitat per tal d’analitzar els diferents patrons accentuals de cada subdialecte.

——-

Hora: 18 h

Lloc: aula 23

Ignasi Mascaró (Institut Menorquí d’Estudis): Un canvi entonatiu en curs entre els adolescents menorquins

D’ençà de 2013, juntament amb Paolo Roseano, resseguim un canvi melòdic en les interrogatives absolutes que vam observar entre els adolescents/joves de  Ciutadella. Es tracta d’un canvi que en alguns casos pot aparèixer molt vistós. Tradicionalment la prominència  tonal s’alineava amb la síl·laba pretònica per iniciar un interval descendent,  amb el canvi ha corregut a la síl·laba tònica: el resultat és un contorn que pot sonar com a un contorn de sorpresa, eco… Vam presentar i publicar (2015) els primers resultats, posteriorment hem investigat el canvi a altres poblacions: el canvi és present a tota l’illa, però amb resultats molt diversos.

Seminari sobre variació lingüística en el País Basc

Francesc Torres-Tamarit (CNRS, Université Paris 8) i Maria del Mar Vanrell (Universitat de les Illes Balears) han organitzat el següent seminari:

Variació lingüística en el País Basc

Dia: Dilluns 4 de desembre,

Horari: de 9 a 17 h,

Lloc: aula 3, edifici Ramon Llull (Universitat de les Illes Balears).

Reconegut com a activitat de formació específica “Seminaris de Recerca” per la comissió acadèmica del Programa de Doctorat de Filologia i Filosofia.

Convocatòria d’una plaça d’Alumne Col·laborador

Alumnat col·laborador de tipus B , curs 2017-18 , perfil de la plaça LICLE001 – Laboratori d’Investigació en Complexitat i de Lingüística Experimental

 

 

 

  • Bases de la convocatòria
  • Les sol·licituds s’han de presentar a través de UIBdigital
  • Recordau adjuntar la documentació exigida per a cada plaça
  • 1 Crèdit ECTS = 25 hores / 1 crèdit remunerat = 60€
  • Als alumnes de la Facultat d’Educació no els reconeixerem cap crèdit, encara que la plaça n’ofereixi.
  • Resolució (9/10/2015) aquí

Nova publicació: Netlang


El LICLE es complau d’anunciar una nova publicació, que serà d’interès per a aquells que estiguin interessats en la complexitat i en el llenguatge:

(2017) Barceló-Coblijn, L., Serna Salazar, D., Isaza, G., Castillo Ossa, L.F., Bedia, M.G. Netlang: A software for the linguistic analysis of corpora by means of complex networks. PLoS ONE 12(8): e0181341.

Més informació sobre aquests temes pot ser consultada a la pàgina del projecte específic sobre aquestes matèries:

Netlang. Complex Networks and Language.

 

Curs de Biolingüística

Ens complau anunciar que a l’octubre començarà la primera edició del curs d’actualització universitària en Biolingüística. El podeu trobar al catàleg de cursos, pàgina 17.

La informació ja es pot trobar a l’enllaç de la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears.

També es pot consultar el següent document:

Fulletó del Curs d’Actualització Universitària en Biolingüística 2017-18.

El LICLE presenta dues comunicacions a la Experimental Psycholinguistics Conference

Aquests dies part del LICLE és a Maó, on se celebra la Experimental Psycholinguistics Conference.

El LICLE hi farà dues presentacions orals:

Lluís Barceló-Coblijn & A. Irurtzun. Differences in language complexity between drug-exposed and not drug-exposed children in analyses of 4-7 minute long transcriptions.

M. Palmer-Riera, A. Benítez-Burraco & L. Barceló-Coblijn. Linking genes and language in Williams syndrome: an in silico approach