JC Síndrome de Williams (5)

Lloc: al LICLE (Ed. Ramon Llull, sala del Laboratori de Filologia Catalana)

Títol: Robinson, B.F. , Mervis, C.B. & B. W. Robinson (2003) The Roles of Verbal Short-Term Memory and Working Memory in the Acquisition of Grammar by Children With Williams Syndrome. Developmental Neuropsychology 23 (1&2), 13-31.

Data: 31-03-2017, 11:00 am.

(aquesta és una activitat formativa, en particular per a estudiants de màster i doctorat i la llengua de comuncació és l’ànglès)

JC síndrome de Williams (3)

Lloc: al LICLE (Ed. Ramon Llull, sala del Laboratori de Filologia Catalana)

Títol: Varuzza, C., De Rose, P., Vicari, S. & D. Menghini (2014) Writing abilities in intellectual disabilities: A comparison between Down and  Williams syndrome. Research in Developmental Disabilities. 37, 135-142.

Data: 24-02-2017, 11:00 am.

(aquesta és una activitat formativa, en particular per a estudiants de màster i doctorat i la llengua de comuncació és l’ànglès)

JC síndrome de Williams (2)

Lloc: al LICLE (Ed. Ramon Llull, sala del Laboratori de Filologia Catalana)

Títol: Benítez-Burraco, A., Garayzábal, E. & F. Cuetos. (2016) Syntax in spanish-speaking children with Williams syndrome. Journal of communication disorders. 60, 51-61.

Data: 09-02-2017, 11:00 am.

(aquesta és una activitat formativa, en particular per a estudiants de màster i doctorat i la llengua de comuncació és l’ànglès)

JC Síndrome de Williams (1)

Lloc: al LICLE (Ed. Ramon Llull, sala del Laboratori de Filologia Catalana)

Títol: Levy, Y. (2004) A longitudinal study of language development in two children with Williams syndrome. J. Child lang. 31, 287-310.

Data: 26-01-2017, 11:00 am.

(aquesta és una activitat formativa, en particular per a estudiants de màster i doctorat i la llengua de comuncació és l’ànglès)