Xerrada al Biomeeting

Ponent: Lluís Barceló Coblijn

Títol: Networks science contributions to the analysis of typical/atypical development of syntax

Lloc: Biomeeting, edifici de l’IFISC

Hora: 14:30

Dia: 4 de febrer de 2020

Curs sobre complexitat i desenvolupament del llenguatge

El LICLE es desplaça a Leiden, als Països Baixos, on impartirà un curs sobre complexitat i llenguatge.

Títol: Networks science contribution to the analysis of typical and atypical language development

Docent: Lluís Barceló Coblijn

Lloc: Universiteit Leiden

Amb el suport del programa de de mobilitat ERASMUS+ K-103 de la UIB.

L’enfocament de la lectoescriptura en casos de sordceguesa.

En el marc de la V Jornada: Inclusió educativa de l’alumnat sord

Organitzada per l’Associació de Persones sordes de Menorca (ASSORME)

Ariadna Monjo i L. Barceló-Coblijn.

Maó, 19 de novembre de 2019

En aquesta xerrada es transmetran a la societat els resultats fins ara del conveni de col·laboració entre el LICLE-UIB i la FSIB, i es posa com a exemple la investigació duita a terme per Ariadna Monjo Oliver al seu Treball de Fi de Grau.

Novembre: llenguatge i síndrome de Williams

S’han programat dues activitats per a dia 22 de Novembre:

Curs: Introducció a la transcripció amb CLAN.

Docent: Clara Soberats (Universitat Pompeu Fabra)

Hora: 9:00-10:30

Xerrada sobre llenguatge i síndrome de Williams

  • Ponent:  Clara Soberats
  • Titol: “Processament del significat i de la referència del sintagma i la oració a la síndrome de Williams”.
  • Hora: 11:00-13:00

2 TFGs dels estudiants del LICLE

Dos dels nostres estudiants col·laboradors han defensat i aprovat els seus TFGs (realitzats en el marc de les investigacions del LICLE):

Jordi Hoyos (estudiant de Llengua i Literatura Espanyoles; col·laborador durant els cursos 2017-2019:

Estudio de caso de un paciente con una microduplicación en el cromosoma 1q21.1: problemas fonéticos.

Miquel Roig (estudiant de Llengua i Literatura Catalanes, col·laborador durant el curs 2018-2019):

Anàlisi de corpus d’infants que adquireixen el català per mitjà de xarxes complexes sintàctiques.

Ha estat un plaer comptar amb ells al laboratori i els desitjam molta de sort en el futur.

Nova publicació a Adaptive Behavior


El LICLE es complau d’anunciar una nova publicació, que serà d’interès per a aquells que estiguin interessats en la complexitat i en el llenguatge:

Barceló-Coblijn, L., Irurtzun, A., Real Puigdollers, C., López-Navarro, E., & Gomila, A. (2019). How children develop their ability to combine words: a network-based approach. Adaptive Behavior. https://doi.org/10.1177/1059712319847993

Més informació sobre aquests temes pot ser consultada a la pàgina del projecte específic sobre aquestes matèries:

Netlang. Complex Networks and Language.

Conferència de Gemma Barberà

Ponent: Dra. Gemma Barberà
Títol: “Llengües de signes, llenguatge i gramàtica: elements per reflexionar en la pràctica educativa”
Lloc: Aula Magna, Ed. Guillem Cifre de Colonya, Universitat de les Illes Balears
Data i hora: Dilluns 25 de març, 11:30-13:30
Hi haurà servei d’intèrpret de llengua de signes.

The emergence of hubs in complex syntactic networks and the DP hypothesis: the relevance of a linguistic analysis

El LICLE publica un nou capítol sobre complexitat i teoria sintàctica:

Barceló-Coblijn, L.; Irurtzun, A.; Duguine, M. (2019) The emergence of hubs in complex syntactic networks and the DP hypothesis: the relevance of a linguistic analysis. In Editors: Massip Bonet, Àngels, Bel-Enguix, Gemma, Bastardas-Boada, Albert (Eds.) “Complexity Applications in Language and Communication Sciences“. Springer The Netherlands.