Xerrada al Biomeeting

Ponent: Lluís Barceló Coblijn

Títol: Networks science contributions to the analysis of typical/atypical development of syntax

Lloc: Biomeeting, edifici de l’IFISC

Hora: 14:30

Dia: 4 de febrer de 2020

L’estudi de l’evolució del llenguatge

Data: 03/12/2019

Hora: 9:00 – 11:00

Lloc: Sala Laboratori de Filologia Catalana

En aquesta xerrada s’abordaran els estudis principals que s’han aproximat a l’evolució del llenguatge durant l’especiació de l’H. sapiens.

Resultat d'imatges de neanderthalensis language coblijn

La nostra espècie, l’H. sapiens, destaca entre la resta d’espècies existents per la seva capacitat per a desenvolupar el llenguatge. No obstant això, se sap que en qualque moment de la història es produïren hibridacions entre l’H. sapiens i altres hominins.

Es farà una visió panoràmica sobre com la ciencia pot intentar descobrir els aspectes relacionats amb l’evolució de la capacitat cognitiva que anomenam llenguatge.

Curs sobre complexitat i desenvolupament del llenguatge

El LICLE es desplaça a Leiden, als Països Baixos, on impartirà un curs sobre complexitat i llenguatge.

Títol: Networks science contribution to the analysis of typical and atypical language development

Docent: Lluís Barceló Coblijn

Lloc: Universiteit Leiden

Amb el suport del programa de de mobilitat ERASMUS+ K-103 de la UIB.

L’enfocament de la lectoescriptura en casos de sordceguesa.

En el marc de la V Jornada: Inclusió educativa de l’alumnat sord

Organitzada per l’Associació de Persones sordes de Menorca (ASSORME)

Ariadna Monjo i L. Barceló-Coblijn.

Maó, 19 de novembre de 2019

En aquesta xerrada es transmetran a la societat els resultats fins ara del conveni de col·laboració entre el LICLE-UIB i la FSIB, i es posa com a exemple la investigació duita a terme per Ariadna Monjo Oliver al seu Treball de Fi de Grau.

Novembre: llenguatge i síndrome de Williams

S’han programat dues activitats per a dia 22 de Novembre:

Curs: Introducció a la transcripció amb CLAN.

Docent: Clara Soberats (Universitat Pompeu Fabra)

Hora: 9:00-10:30

Xerrada sobre llenguatge i síndrome de Williams

  • Ponent:  Clara Soberats
  • Titol: “Processament del significat i de la referència del sintagma i la oració a la síndrome de Williams”.
  • Hora: 11:00-13:00

Grup de lectura/Reading group 2019-2020

  • 18 octubre de 2019: Jesús Martín. Another Linguistics is possible. Nature, culture and the study of language. In (Martín & Rosselló eds.) The biolinguistic turn, 198-216.
  • 8 Novembre de 2019: Bailer-Jones, Daniela M. (2009): The Semantic View and the Study of Scientific Practice. In: Scientific Models in Philosophy of Science. University of Pittsburgh Press, pp. 126-158.
  • 17 Gener de 2020: Dor Shilton (2019) Is Language Necessary for the Social Transmission of Lithic Technology? Journal of Language Evolution, 2019, 124–133 doi: 10.1093/jole/lzz004
  • 14 Febrer de 2020: Collins, John (2010): Naturalism in the Philosophy of Language; or Why There Is No Such Thing as Language. In: Sawyer, Sarah (ed.), New Waves in Philosophy of Language. Palgrave-Macmillan, pp. 41-59.
  • 28 Febrer de 2020: Simon Garrod and Martin J. Pickering (2015) The use of content and timing to predict turn transitions. Frontiers in Psychology, 6: 27-39.

2 TFGs dels estudiants del LICLE

Dos dels nostres estudiants col·laboradors han defensat i aprovat els seus TFGs (realitzats en el marc de les investigacions del LICLE):

Jordi Hoyos (estudiant de Llengua i Literatura Espanyoles; col·laborador durant els cursos 2017-2019:

Estudio de caso de un paciente con una microduplicación en el cromosoma 1q21.1: problemas fonéticos.

Miquel Roig (estudiant de Llengua i Literatura Catalanes, col·laborador durant el curs 2018-2019):

Anàlisi de corpus d’infants que adquireixen el català per mitjà de xarxes complexes sintàctiques.

Ha estat un plaer comptar amb ells al laboratori i els desitjam molta de sort en el futur.

Nova publicació a Adaptive Behavior


El LICLE es complau d’anunciar una nova publicació, que serà d’interès per a aquells que estiguin interessats en la complexitat i en el llenguatge:

Barceló-Coblijn, L., Irurtzun, A., Real Puigdollers, C., López-Navarro, E., & Gomila, A. (2019). How children develop their ability to combine words: a network-based approach. Adaptive Behavior. https://doi.org/10.1177/1059712319847993

Més informació sobre aquests temes pot ser consultada a la pàgina del projecte específic sobre aquestes matèries:

Netlang. Complex Networks and Language.

Conferència de Gemma Barberà

Ponent: Dra. Gemma Barberà
Títol: “Llengües de signes, llenguatge i gramàtica: elements per reflexionar en la pràctica educativa”
Lloc: Aula Magna, Ed. Guillem Cifre de Colonya, Universitat de les Illes Balears
Data i hora: Dilluns 25 de març, 11:30-13:30
Hi haurà servei d’intèrpret de llengua de signes.