Grup de lectura/Reading group 2019-2020

  • 18 octubre de 2019: Jesús Martín. Another Linguistics is possible. Nature, culture and the study of language. In (Martín & Rosselló eds.) The biolinguistic turn, 198-216.
  • 8 Novembre de 2019: Bailer-Jones, Daniela M. (2009): The Semantic View and the Study of Scientific Practice. In: Scientific Models in Philosophy of Science. University of Pittsburgh Press, pp. 126-158.
  • 13 Desembre de 2019: Dor Shilton (2019) Is Language Necessary for the Social Transmission of Lithic Technology? Journal of Language Evolution, 2019, 124–133 doi: 10.1093/jole/lzz004
  • 17 Gener de 2020: Collins, John (2010): Naturalism in the Philosophy of Language; or Why There Is No Such Thing as Language. In: Sawyer, Sarah (ed.), New Waves in Philosophy of Language. Palgrave-Macmillan, pp. 41-59.
  • 21 Febrer de 2020: Simon Garrod and Martin J. Pickering (2015) The use of content and timing to predict turn transitions. Frontiers in Psychology, 6: 27-39.

2 TFGs dels estudiants del LICLE

Dos dels nostres estudiants col·laboradors han defensat i aprovat els seus TFGs (realitzats en el marc de les investigacions del LICLE):

Jordi Hoyos (estudiant de Llengua i Literatura Espanyoles; col·laborador durant els cursos 2017-2019:

Estudio de caso de un paciente con una microduplicación en el cromosoma 1q21.1: problemas fonéticos.

Miquel Roig (estudiant de Llengua i Literatura Catalanes, col·laborador durant el curs 2018-2019):

Anàlisi de corpus d’infants que adquireixen el català per mitjà de xarxes complexes sintàctiques.

Ha estat un plaer comptar amb ells al laboratori i els desitjam molta de sort en el futur.

Nova publicació a Adaptive Behavior


El LICLE es complau d’anunciar una nova publicació, que serà d’interès per a aquells que estiguin interessats en la complexitat i en el llenguatge:

Barceló-Coblijn, L., Irurtzun, A., Real Puigdollers, C., López-Navarro, E., & Gomila, A. (2019). How children develop their ability to combine words: a network-based approach. Adaptive Behavior. https://doi.org/10.1177/1059712319847993

Més informació sobre aquests temes pot ser consultada a la pàgina del projecte específic sobre aquestes matèries:

Netlang. Complex Networks and Language.

Conferència de Gemma Barberà

Ponent: Dra. Gemma Barberà
Títol: “Llengües de signes, llenguatge i gramàtica: elements per reflexionar en la pràctica educativa”
Lloc: Aula Magna, Ed. Guillem Cifre de Colonya, Universitat de les Illes Balears
Data i hora: Dilluns 25 de març, 11:30-13:30
Hi haurà servei d’intèrpret de llengua de signes.

The emergence of hubs in complex syntactic networks and the DP hypothesis: the relevance of a linguistic analysis

El LICLE publica un nou capítol sobre complexitat i teoria sintàctica:

Barceló-Coblijn, L.; Irurtzun, A.; Duguine, M. (2019) The emergence of hubs in complex syntactic networks and the DP hypothesis: the relevance of a linguistic analysis. In Editors: Massip Bonet, Àngels, Bel-Enguix, Gemma, Bastardas-Boada, Albert (Eds.) “Complexity Applications in Language and Communication Sciences“. Springer The Netherlands.

 

Ets una persona Sorda? Participa en la nostra enquesta!

Volem saber més sobre la comunitat Sorda de les Illes Balears.

Si tens sordera (qualsevol tipus) i has nascut o si vius a les nostres illles, et demanam que participis en aquesta enquesta.

Objectiu: saber més sobre el tipus d’educació que ha rebut la població sorda i sobre els seus coneixements lingüístics.

 

ENQUESTA FINALITZADA