L’enfocament de la lectoescriptura en casos de sordceguesa.

En el marc de la V Jornada: Inclusió educativa de l’alumnat sord

Organitzada per l’Associació de Persones sordes de Menorca (ASSORME)

Ariadna Monjo i L. Barceló-Coblijn.

Maó, 19 de novembre de 2019

En aquesta xerrada es transmetran a la societat els resultats fins ara del conveni de col·laboració entre el LICLE-UIB i la FSIB, i es posa com a exemple la investigació duita a terme per Ariadna Monjo Oliver al seu Treball de Fi de Grau.