2 TFGs dels estudiants del LICLE

Dos dels nostres estudiants col·laboradors han defensat i aprovat els seus TFGs (realitzats en el marc de les investigacions del LICLE):

Jordi Hoyos (estudiant de Llengua i Literatura Espanyoles; col·laborador durant els cursos 2017-2019:

Estudio de caso de un paciente con una microduplicación en el cromosoma 1q21.1: problemas fonéticos.

Miquel Roig (estudiant de Llengua i Literatura Catalanes, col·laborador durant el curs 2018-2019):

Anàlisi de corpus d’infants que adquireixen el català per mitjà de xarxes complexes sintàctiques.

Ha estat un plaer comptar amb ells al laboratori i els desitjam molta de sort en el futur.