Joan Melià Garí

Llicenciat en Filologia Hispànica (1978) i doctor en Filologia Catalana (1996). Abans de ser professor titular d’universitat, ha estat catedràtic d’institut de batxillerat de Llengua i Literatura Catalanes.

Fa recerca en sociolingüística, didàctica de la llengua i planificació lingüística, part de la qual ha estat publicada en llibres i revistes especialitzades.

És el coordinador del Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB) i del Centre de Documentació en Sociolingüística de les Illes Balears (CDSIB) i membre de la xarxa de grups de recerca Coneixements, Representacions i Usos del Català (CRUSCAT).

Ha estat vicerector associat de normalització lingüística i director del Servei Lingüístic de la UIB, i (1999-2003) director general de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears.

Bachelor in Spanish philology (1978) and Ph.D. in Catalan Philology (1996). Before becoming full professor at the university, he has been Professor at the high school, in Catalan language and literature.

His research deals with sociolinguistics, didactics of language and language planning. Part of his research has been published in specialized books and journals.

Professor Melià is the principal investigator of the Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB) and  coordinator of the  Centre de Documentació en Sociolingüística de les Illes Balears (CDSIB). He is also member of research groups network Coneixements, Representacions i Usos del Català (CRUSCAT).

Professor Melià has been deputy chancellor  of Linguistic Normalization and director of the Servei Lingüístic at the UIB, and (1999-2003) general director of Linguistic Policy of the Government of the Balearic Islands.