Gabriel Bibiloni Cañellas

Llicenciat en Filologia Romànica Catalana (1974) i doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (1983). Professor Titular d’Universitat (1986). Professor de la UIB des de 1976.

Línies de recerca principals: Estandardització del català i estudi de les interferències lingüístiques.

Publicacions principals (llibres):
Els noms dels carrers de Palma (1983)
Llengua estàndard i variació lingüística (1997)
La llengua catalana a Mallorca. Propostes per a l’ús públic (1999), coautor
Amb bones paraules (2012)
Els carrers de Palma. Toponímia i patrimoni de la ciutat (2012) Premi Miquel dels Sants Oliver de l’OCB.

Càrrecs acadèmics exercits:
Secretari de la Facultat de Filosofia i Lletres
Secretari de l’ICE
Coordinador de COU
President del Consell d’Estudis de Filologia Catalana
Director del Servei Lingüístic de la UIB
Vicerector de la Universitat Catalana d’Estiu

Altres càrrecs:
Membre fundador i vocal de la Societat d’Onomàstica
Membre del Consell Assessor de la Gramàtica Catalana de l’IEC
Membre de l’equip redactor de la Gramàtica del Català Contemporani
Membre del Consell Social de la Llengua Catalana de les Illes Balears
Membre del Consell de Cultura de l’Ajuntament de Palma
Membre de la Comissió de Toponímia de l’Ajuntament de Palma
Membre del Comitè d’Experts de l’Observatori de la Llengua Catalana

Més informació: http://bibiloni.cat/biografia.htm