Assumpció Rost Bagudanch

Actualment treballo com a professora contractada doctora interina a la Universitat de les Illes Balears, al Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica. No obstant, els meus orígens cal cercar-los a Girona: a la Universitat de Girona (UdG) vaig estudiar les llicenciatures en Filologia Hispànica (2003) i en Filologia Romànica (2007). Vaig defensar la tesi de màster a la Universitat Autònoma de Barcelona l’octubre de 2006 i la tesi doctoral, altre cop a la UdG, el maig de 2011.

La meva experiència com a professora universitària va començar a la UdG l’any 2004, com a becària predoctoral. A partir de 2005, ho vaig fer com a professora associada. El setembre de 2012 em vaig incorporar a la UIB, inicialment com a professora visitant i, finalment, en la meva figura contractual actual.

Des del primer moment, he estat relacionada amb el grup de recerca en Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada (LIDIAGC) de la UdG i, des de la meva arribada a la UIB, formo part també del grup Hipertext i col·laboro amb el GRALing.

La meva línia de recerca fonamental se centra en l’estudi de la variació i el canvi fònic, especialment en espanyol, tant a nivell sincrònic com diacrònic. De fet, investigo des de la idea que els fenòmens de variació i canvi actuals permeten d’entendre l’evolució històrica de les llengües. Des d’aquesta perspectiva, la investigació en fonètica experimental, complementada amb altres branques de la lingüística i de la psicologia, ha de fer possible entendre les raons que expliquen els canvis diacrònics. Aquest plantejament teòric ha ampliat horitzons d’una manera molt important a l’estudi de l’evolució històrica de les llengües, que ha pogut anar més enllà de l’anàlisi de manuscrits i obrir-se a noves metodologies.

Trobareu més informació sobre la meva activitat investigadora aquí

Academia

ResearchGate