Classes avançades sobre Xarxes complexes

Per als interessats en les xarxes complexes i les seves aplicacions, tenim notícies recents i interessants:

El Prof. Naoki Masuda (U. of Bristol, http://www.naokimasuda.net/) visita l’IFISC-UIB per a fer classes de màster. Oferirà un conjunt de conferències sobre temes avançats en Xarxes Complexes del 30 de maig al 2 de juny (11.30, sala de seminaris).

Tots els membres de la comunitat, no nomé estudiants, són benvinguts a les conferències.

Advanced Complex Networks

pel Prof. Naoki Masuda        http://www.naokimasuda.net/

Dies: 30 de maig – 1 Juny, 2017

Lloc: IFISC Seminar Room

Programa:

Dia 1: Temporal networks [Reading http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/q0033 ]

Dia 2: Diffusion on networks [Reading https://arxiv.org/abs/1612.03281 ]
Dia 3: Core-periphery structure in networks

[* On day 3, further cover temporal networks if time allows]

JC síndrome de Williams (6)

Lloc: al LICLE (Ed. Ramon Llull, sala del Laboratori de Filologia Catalana)

Títol: Naylor, L. & J. van Herwegen (2012) The production of figurative language in typically developing children and Williams Syndrome. Research in Developmental Disabilities 33, 711-716.

Data: 5-Maig-2017, 11:00 am.

(aquesta és una activitat formativa, en particular per a estudiants de màster i doctorat i la llengua de comunicació és l’ànglès)

JC Síndrome de Williams (5)

Lloc: al LICLE (Ed. Ramon Llull, sala del Laboratori de Filologia Catalana)

Títol: Robinson, B.F. , Mervis, C.B. & B. W. Robinson (2003) The Roles of Verbal Short-Term Memory and Working Memory in the Acquisition of Grammar by Children With Williams Syndrome. Developmental Neuropsychology 23 (1&2), 13-31.

Data: 31-03-2017, 11:00 am.

(aquesta és una activitat formativa, en particular per a estudiants de màster i doctorat i la llengua de comuncació és l’ànglès)

JC Síndrome de Williams (4)

Lloc: al LICLE (Ed. Ramon Llull, sala del Laboratori de Filologia Catalana)

Títol: Van Herwegen, Dimitriou, Gabriella Rundblad (2013) Development of novel metaphor and metonymy comprehension in typically developing children and Williams syndrome. Research in Developmental Disabilities 34, 1300-1311.

Data: 10-03-2017, 11:00 am.

(aquesta és una activitat formativa, en particular per a estudiants de màster i doctorat i la llengua de comuncació és l’ànglès)

JC síndrome de Williams (3)

Lloc: al LICLE (Ed. Ramon Llull, sala del Laboratori de Filologia Catalana)

Títol: Varuzza, C., De Rose, P., Vicari, S. & D. Menghini (2014) Writing abilities in intellectual disabilities: A comparison between Down and  Williams syndrome. Research in Developmental Disabilities. 37, 135-142.

Data: 24-02-2017, 11:00 am.

(aquesta és una activitat formativa, en particular per a estudiants de màster i doctorat i la llengua de comuncació és l’ànglès)

JC síndrome de Williams (2)

Lloc: al LICLE (Ed. Ramon Llull, sala del Laboratori de Filologia Catalana)

Títol: Benítez-Burraco, A., Garayzábal, E. & F. Cuetos. (2016) Syntax in spanish-speaking children with Williams syndrome. Journal of communication disorders. 60, 51-61.

Data: 09-02-2017, 11:00 am.

(aquesta és una activitat formativa, en particular per a estudiants de màster i doctorat i la llengua de comuncació és l’ànglès)