JC Síndrome de Williams (5)

Lloc: al LICLE (Ed. Ramon Llull, sala del Laboratori de Filologia Catalana)

Títol: Robinson, B.F. , Mervis, C.B. & B. W. Robinson (2003) The Roles of Verbal Short-Term Memory and Working Memory in the Acquisition of Grammar by Children With Williams Syndrome. Developmental Neuropsychology 23 (1&2), 13-31.

Data: 31-03-2017, 11:00 am.

(aquesta és una activitat formativa, en particular per a estudiants de màster i doctorat i la llengua de comuncació és l’ànglès)

JC Síndrome de Williams (4)

Lloc: al LICLE (Ed. Ramon Llull, sala del Laboratori de Filologia Catalana)

Títol: Van Herwegen, Dimitriou, Gabriella Rundblad (2013) Development of novel metaphor and metonymy comprehension in typically developing children and Williams syndrome. Research in Developmental Disabilities 34, 1300-1311.

Data: 10-03-2017, 11:00 am.

(aquesta és una activitat formativa, en particular per a estudiants de màster i doctorat i la llengua de comuncació és l’ànglès)

JC síndrome de Williams (3)

Lloc: al LICLE (Ed. Ramon Llull, sala del Laboratori de Filologia Catalana)

Títol: Varuzza, C., De Rose, P., Vicari, S. & D. Menghini (2014) Writing abilities in intellectual disabilities: A comparison between Down and  Williams syndrome. Research in Developmental Disabilities. 37, 135-142.

Data: 24-02-2017, 11:00 am.

(aquesta és una activitat formativa, en particular per a estudiants de màster i doctorat i la llengua de comuncació és l’ànglès)

JC síndrome de Williams (2)

Lloc: al LICLE (Ed. Ramon Llull, sala del Laboratori de Filologia Catalana)

Títol: Benítez-Burraco, A., Garayzábal, E. & F. Cuetos. (2016) Syntax in spanish-speaking children with Williams syndrome. Journal of communication disorders. 60, 51-61.

Data: 09-02-2017, 11:00 am.

(aquesta és una activitat formativa, en particular per a estudiants de màster i doctorat i la llengua de comuncació és l’ànglès)

Xerrada: Asignación del género gramatical por niños bilingües hablantes de herencia: neerlandés-español-catalán

Xerrada: Asignación del género gramatical por niños bilingües hablantes de herencia: neerlandés-español-catalán
Ponent: Héctor Cruz Rico (Universiteit Leiden)

Lloc: al LICLE (Ed. Ramon Llull, sala del Laboratori de Filologia Catalana)

Dia: 7 de febrer de 2017

                                                  Hora: 11.00 h

Resum de la xerrada (Abstract)

JC Síndrome de Williams (1)

Lloc: al LICLE (Ed. Ramon Llull, sala del Laboratori de Filologia Catalana)

Títol: Levy, Y. (2004) A longitudinal study of language development in two children with Williams syndrome. J. Child lang. 31, 287-310.

Data: 26-01-2017, 11:00 am.

(aquesta és una activitat formativa, en particular per a estudiants de màster i doctorat i la llengua de comuncació és l’ànglès)

Hola, món! Hello World!

Es posa en marxa el LICLE (Laboratori d’Investigació en Complexitat i de Lingüística Experimental). Les seves activitats de recerca toquen un ventall de possibilitats força ample, de tal manera que abracen plenament la interdisciplinarietat: des de la psicologia a la lingüística, passant per l’estudi dels sistemes complexos (entesos en de manera àmplia, des de les molècules a l’organisme i de l’organisme a la comunitat).

Estam convençuts que aquesta iniciativa científica serà profitosa per a la nostra comunitat.

The LICLE (Laboratory for Research on Complexity and Experimental Linguistics) has been launched. Its research activities deal with a number of possibilities rather ample, so that it fully embraces interdisciplinarity: from psychology to linguistics, through the study of complex systems (broadly understood, from molecules until the organism and from the organism till the community).

We are convinced that this scientific initiative will be beneficial for our community.