Classes avançades sobre Xarxes complexes

Per als interessats en les xarxes complexes i les seves aplicacions, tenim notícies recents i interessants:

El Prof. Naoki Masuda (U. of Bristol, http://www.naokimasuda.net/) visita l’IFISC-UIB per a fer classes de màster. Oferirà un conjunt de conferències sobre temes avançats en Xarxes Complexes del 30 de maig al 2 de juny (11.30, sala de seminaris).

Tots els membres de la comunitat, no nomé estudiants, són benvinguts a les conferències.

Advanced Complex Networks

pel Prof. Naoki Masuda        http://www.naokimasuda.net/

Dies: 30 de maig – 1 Juny, 2017

Lloc: IFISC Seminar Room

Programa:

Dia 1: Temporal networks [Reading http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/q0033 ]

Dia 2: Diffusion on networks [Reading https://arxiv.org/abs/1612.03281 ]
Dia 3: Core-periphery structure in networks

[* On day 3, further cover temporal networks if time allows]

JC síndrome de Williams (6)

Lloc: al LICLE (Ed. Ramon Llull, sala del Laboratori de Filologia Catalana)

Títol: Naylor, L. & J. van Herwegen (2012) The production of figurative language in typically developing children and Williams Syndrome. Research in Developmental Disabilities 33, 711-716.

Data: 5-Maig-2017, 11:00 am.

(aquesta és una activitat formativa, en particular per a estudiants de màster i doctorat i la llengua de comunicació és l’ànglès)

JC Síndrome de Williams (4)

Lloc: al LICLE (Ed. Ramon Llull, sala del Laboratori de Filologia Catalana)

Títol: Van Herwegen, Dimitriou, Gabriella Rundblad (2013) Development of novel metaphor and metonymy comprehension in typically developing children and Williams syndrome. Research in Developmental Disabilities 34, 1300-1311.

Data: 10-03-2017, 11:00 am.

(aquesta és una activitat formativa, en particular per a estudiants de màster i doctorat i la llengua de comuncació és l’ànglès)

Hola, món! Hello World!

Es posa en marxa el LICLE (Laboratori d’Investigació en Complexitat i de Lingüística Experimental). Les seves activitats de recerca toquen un ventall de possibilitats força ample, de tal manera que abracen plenament la interdisciplinarietat: des de la psicologia a la lingüística, passant per l’estudi dels sistemes complexos (entesos en de manera àmplia, des de les molècules a l’organisme i de l’organisme a la comunitat).

Estam convençuts que aquesta iniciativa científica serà profitosa per a la nostra comunitat.

The LICLE (Laboratory for Research on Complexity and Experimental Linguistics) has been launched. Its research activities deal with a number of possibilities rather ample, so that it fully embraces interdisciplinarity: from psychology to linguistics, through the study of complex systems (broadly understood, from molecules until the organism and from the organism till the community).

We are convinced that this scientific initiative will be beneficial for our community.