Conveni entre la UIB i la FSIB

 

Des del LICLE ens alegram d’anunciar que ja s’ha signat el conveni de col·laboració entre la Federació de Persones Sordes de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears.

Aquest acord es durà a terme a través del LICLE.

És duran a terme projectes d’investigació sobre les llengües de signes i la comunitat de persones sordes de les Illes Balears (visiteu Signe).