Dues conferències sobre variació i canvi lingüístics

Dimarts dia 19 de desembre de 2017

Hora: 16.30 h

Lloc: aula 4

Francesc Torres-Tamarit (CNRS, Université Paris 8, UMR 7023): L’estructura mètrica de les seqüències de verb seguit d’enclítics pronominals en balear

Les seqüències formades per un imperatiu o un infinitiu seguits d’un o més enclítics pronominals es caracteritzen per un desplaçament d’accent cap a la dreta en mallorquí, menorquí i formenterer, però no en eivissenc. Entre els subdialectes que mostren desplaçament accentual, l’estructura mètrica que en resulta no és uniforme: en mallorquí, l’accent és sempre final (compra-l’hí, compra-lá), en menorquí i algunes subvarietats del mallorquí, l’accent pot ser final o penúltim (compra-l’hí, comprá-la), i en formenterer l’accent sempre és penúltim si la seqüència acaba en vocal i final si la seqüència acaba en consonant (comprá-l’hi, comprá-la, comprá’l, compra-mé’l). A banda de presentar una descripció detallada de les dades, en aquesta presentació s’introduiran els aspectes bàsics de la fonologia prosòdica i mètrica i de la Teoria de l’Optimitat per tal d’analitzar els diferents patrons accentuals de cada subdialecte.

——-

Hora: 18 h

Lloc: aula 23

Ignasi Mascaró (Institut Menorquí d’Estudis): Un canvi entonatiu en curs entre els adolescents menorquins

D’ençà de 2013, juntament amb Paolo Roseano, resseguim un canvi melòdic en les interrogatives absolutes que vam observar entre els adolescents/joves de  Ciutadella. Es tracta d’un canvi que en alguns casos pot aparèixer molt vistós. Tradicionalment la prominència  tonal s’alineava amb la síl·laba pretònica per iniciar un interval descendent,  amb el canvi ha corregut a la síl·laba tònica: el resultat és un contorn que pot sonar com a un contorn de sorpresa, eco… Vam presentar i publicar (2015) els primers resultats, posteriorment hem investigat el canvi a altres poblacions: el canvi és present a tota l’illa, però amb resultats molt diversos.