JC Síndrome de Williams (5)

Lloc: al LICLE (Ed. Ramon Llull, sala del Laboratori de Filologia Catalana)

Títol: Robinson, B.F. , Mervis, C.B. & B. W. Robinson (2003) The Roles of Verbal Short-Term Memory and Working Memory in the Acquisition of Grammar by Children With Williams Syndrome. Developmental Neuropsychology 23 (1&2), 13-31.

Data: 31-03-2017, 11:00 am.

(aquesta és una activitat formativa, en particular per a estudiants de màster i doctorat i la llengua de comuncació és l’ànglès)