Hola, món! Hello World!

Es posa en marxa el LICLE (Laboratori d’Investigació en Complexitat i de Lingüística Experimental). Les seves activitats de recerca toquen un ventall de possibilitats força ample, de tal manera que abracen plenament la interdisciplinarietat: des de la psicologia a la lingüística, passant per l’estudi dels sistemes complexos (entesos en de manera àmplia, des de les molècules a l’organisme i de l’organisme a la comunitat).

Estam convençuts que aquesta iniciativa científica serà profitosa per a la nostra comunitat.

The LICLE (Laboratory for Research on Complexity and Experimental Linguistics) has been launched. Its research activities deal with a number of possibilities rather ample, so that it fully embraces interdisciplinarity: from psychology to linguistics, through the study of complex systems (broadly understood, from molecules until the organism and from the organism till the community).

We are convinced that this scientific initiative will be beneficial for our community.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*